Het wijkbureau Overvecht ontvangt met enige regelmaat signalen over gevoelens van onveiligheid vanuit winkelcentrum De Gagelhof in Overvecht. Omdat er alcohol werd genuttigd bij de bankjes rondom het winkelcentrum, zijn afgelopen jaren bijvoorbeeld bankjes rondom het centrum verwijderd. Dit met als doel om overlast te verminderen, maar tegelijkertijd vonden betrokkenen het ook jammer dat bankjes werden verwijderd omdat ze veel gezelligheid opleverden.

Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening onderzoeken daarom of mensen een gevoel van onveiligheid ervaren bij De Gagelhof? En zo ja, wie zijn dat en waarom ervaren zij dat zo? Het uiteindelijke doel is dat meer inzichtelijk wordt wie/welke groep(en) zich onveilig voelt, wat de oorzaak/oorzaken zijn die ten grondslag liggen aan het onveilige gevoel, en welke mogelijke oplossingen worden aangedragen. Daarnaast kijken de studenten ook naar de aanpak van andere gemeenten en andere casussen.