Stagediscriminatie werd onlangs erkend als probleem door hogescholen in Nederland. Zij ondertekenden afgelopen juli een manifest dat moet tegengaan dat studenten in het hoger onderwijs worden uitgesloten van een stage of worden gediscrimineerd op de werkvloer.  Ook studenten zelf omzeilen het probleem, geven het niet aan of ondergaan het in stilte. Om de problematiek aan te pakken worden er constant nieuwe oplossingen geboden. Zo is er online een meldpunt gestart door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 

Iedereen moet dezelfde kansen krijgen, of het nu gaat om onderwijs, religie, werk, wonen of vrijetijdsbesteding

 

Hogeschool Windesheim Almere streeft ernaar om discriminatie tegen te gaan en diversiteit te bevorderen. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen, of het nu gaat om onderwijs, religie, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. Als jaarthema op dit gebied heeft Hogeschool Windesheim stagediscriminatie gekozen. Er is momenteel nog weinig zicht op de stagediscriminatie die studenten van Windesheim ervaren. Om die reden is er aan Academie van de Stad gevraagd het onderzoek (V)erken Stagediscriminatie hiernaar te verrichten. Hogeschool Windesheim wil verhalen en cijfers ophalen om het belang van dit onderwerp aan te tonen en waar mogelijk tegen te gaan.

Twee net afgestudeerde Young Professionals gaan komende maanden onderzoek doen naar de aard, omvang en gevolgen van stagediscriminatie op Hogeschool Windesheim. De Young Professionals gaan de ervaringen die studenten hebben met stagediscriminatie noteren en aanbevelingen opstellen voor Hogeschool Windesheim. Ook zullen zij een veldonderzoek onder de doelgroep verrichten en belangrijke onderwijsprofessionals aanspreken om te achterhalen welke behoeften zij hebben in het kader van het thema stagediscriminatie.

 

“Het lijkt mij uitdagend om mensen op hun gemak te kunnen stellen en dat ze zich veilig voelen om hun verhalen met mij te delen.”

 

Een van de twee Young Professionals is Sasha. Ze is 26 jaar en heeft net haar studies migratierecht en rechtsfilosofie afgerond. Sasha: “Ik wil mij graag inzetten voor kansengelijkheid, onder andere voor mensen met een migratieachtergrond. Dit heeft ook met mijn eigen afkomst te maken.” Sasha heeft zelf ook een migratieachtergrond. “Daarnaast wil ik mij verder ontwikkelen in het doen van praktisch onderzoek, vooral in het interviewen. Het lijkt mij uitdagend om mensen op hun gemak te kunnen stellen en dat ze zich veilig voelen om hun verhalen met mij te delen.”

De andere Young Professional is Rutger (25), een net afgestudeerde interdisciplinair sociaal wetenschapper. Rutger is sterk maatschappelijk betrokken en zet zich – waar dat kan –  graag in tegen ongelijkheid. Dit is onder andere te zien in zijn masterscriptie naar de ervaring van queer mensen in coronatijd. Rutger: “Ik ben heel benieuwd naar de verhalen die in dit onderzoek naar boven gaan komen en ik kijk er naar uit deze verstopte verhalen in het licht te gaan zetten. Zodat er iets aan gedaan kan worden.”

Bronnen

Ervaren discriminatie in Nederland II (2020), Andriessen et al., Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, p. 142