Wooncomplex Bijlmerplein bestaat uit verschillende clusters met bergingen onder het complex. Na verschillende signalen over onveiligheid bij de bergingen heeft Ymere besloten om dit nader te onderzoeken. Momenteel is er al een onderzoek gaande met betrekking tot de constructie van de berging. Dit onderzoek zal resulteren in een fysiek advies. Daarnaast vindt Ymere het belangrijk om met een deel van de 86 huishoudens van het betreffende complex in gesprek te gaan over de berging. De input van de gesprekken en het fysieke advies worden beide meegenomen in een plan voor de berging.

Tijdens de voorbereidingsfase gaan de studenten in gesprek met alle partijen. Daarnaast wordt de structuur voor het onderzoek opgezet en de vragenlijst door de studenten zelf opgesteld. Het projectteam gaat de deuren langs om in gesprek te gaan met bewoners. Om zoveel mogelijk bewoners te spreken gaan de studenten op gevarieerde tijdstippen langs, zoals in de avonduren en weekenden. Belangrijke signalen waar gelijk actie op moet komen worden doorgezet naar de wijkbeheerder. De gesprekken worden geanalyseerd en de belangrijkste resultaten worden geanonimiseerd verwerkt in een rapport met bijbehorende aanbevelingen. De resultaten worden vervolgens gepresenteerd tijdens de eindbijeenkomst van het project.;
;