Het hart van Transwijk

De Utrechtse wijk Transwijk is sterk in ontwikkeling. De Van Bijnkershoeklaan is een straat in het hart van Transwijk. In de straat komt veel levendigheid van bewoners samen. In de straat zijn onder meer te vinden een basisschool, een middelbare school, een internationale school, een woonzorgcentrum, een dagbesteding locatie en diverse speel- en sportvoorzieningen. Verschillende signalen wijzen erop dat de scholen de straat ervaren als onveilig. Het gaat dan met name om de tijdstippen dat het erg druk is: vooral als er kinderen van en naar school gaan. In het project Veilig aan in de laan gaan studenten via Academie van de Stad aan de slag met dit vraagstuk.

 

Veilig aan in de Laan

De ambitie is om de gebruikers van de straat te betrekken bij hoe je de straat samen verkeersveilig kan houden. In het project Veilig aan in de Laan zullen vier studenten aan de slag gaan met de vraag: waar komt dit gevoel van onveiligheid onder bewoners in dit deel van Transwijk vandaan? En hoe kan de veiligheidssituatie worden verbeterd? Om antwoord te vinden op deze vragen gaan ze in gesprek met betrokken scholen, sleutelfiguren, buurtorganisaties, bewoners uit de straat en bezoekers van de voorzieningen. Zo zullen studenten vanuit hun belevingswereld op locatie praktijkgericht onderzoek uitvoeren. 

 

Veilig aan in de laan
Straatbord in de Van Bijnkershoelaan

 

Veiligheid in de Van Bijnkershoeklaan

Het doel van het project is enerzijds dat meer inzichtelijk wordt waar de veiligheidsbeleving van bewoners en bezoekers op de Van Bijnkershoeklaan vandaan komt. Anderzijds is het doel om praktische aanbevelingen voor het samen verkeersveilig van de straat houden te formuleren en deze ideeën op creatieve wijze tot uitvoering te brengen. De studenten zullen dit presenteren tijdens een eindbijeenkomst voor de gemeente en mogelijk andere betrokkenen.

 

Meer weten over het project Veilig aan in de Laan?

Marco van Stralen is al meer dan twintig jaar werkzaam als docent Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Als geen ander houdt hij zich bezig met de vraag: hoe kunnen we het onderwijs blijven innoveren en ontwikkelen? Vanuit deze vraag hebben we net samen met Marco het project Veilig aan in de Laan opgestart in Transwijk-Noord. Wij interviewden Marco over zijn visie op het project Veilig aan in de Laan, dat tevens onderdeel is van een internationaal onderzoeksproject met verschillende Hogescholen in Europa.

 

HU-docent Marco van Stralen: “De verhalen liggen op straat”