Wereldwijd wordt getracht om extremistische boodschappen en verhalen, zowel online als offline,  te analyseren en de aantrekkingskracht ervan te begrijpen. Waarom kunnen terroristische groepen zoals ISIS zo’n invloed hebben op jonge mensen en zo succesvol zijn in hun bereik en rekrutering? Hoe kan het dat zij zoveel verdeeldheid, polarisatie en angst kunnen zaaien in democratische samenlevingen?

Extremistische boodschappen gaan vaak in tegen kernwaarden van vrijheid, gelijkheid en tolerantie en kunnen leiden tot maatschappelijke spanningen tussen groepen in onze samenleving. Deze boodschappen zijn niet altijd strafbaar maar schuren wel aan tegen een grens waarbij geweldgebruik als legitiem kan worden gezien. Doordat extreme geluiden veel aandacht opeisen in het publieke debat blijven veel andere meningen buiten zicht. Hierin spelen ‘narratives’ of verhalen een cruciale rol, omdat ze de mindset en het gevoel ergens bij te horen positief en negatief kunnen beïnvloeden. 

Om verhalen met preventieve werking op net zo'n effectieve manier te verspreiden als sommmige extremistische groepen doen, zijn de cruciale vragen: wie zendt en wie ontvangt? Het is essentieel om een geloofwaardige afzender te hebben, te snappen wie je doelgroep is en wat hen beweegt. In dit licht is het interessant om te verkennen hoe studenten mede ‘creators’ kunnen zijn van een maatschappelijk (tegen)geluid in Nederland. Beter gezegd hopen we dat studenten een ander geluid laten horen: waar kun je als jongere in de Nederlandse maatschappij een positieve identiteit aan ontlenen? 

Het voor-en-door-principe is hierin heel belangrijk. Jonge mensen die andere jonge mensen aanspreken, in hun eigen taal en beelden, met humor, verhalen, feitenkennis en overtuigingskracht. Zo leveren studenten een tastbare bijdrage aan een tegengeluid door zelf campagnes te ontwerpen, creëren, organiseren en implementeren. NCTV en RadarAdvies werken binnen het Speak Up-initiaties met studenten binnen het WO, HBO en MBO om deze beweging in gang te zetten. 

Het doel van de activiteiten is om studenten te betrekken en een stem te geven in de strijd tegen radicalisering en extremisme. De opdracht aan de studenten van de Bildung Academie is: ontwerp, ontwikkel en voer een campagne en/of activiteit uit, met en voor MBO-studenten, in het teken van preventie van radicalisering en extremisme. Welke oplossingen zien zij? En waarover moeten we het dan precies hebben om tot oplossingen te komen?