De politie heeft naast haar corrigerende en handhavende rol ook tot doel positieve, constructieve krachten (“begrenzen, beschermen én bekrachtigen”) in de samenleving te versterken. In 2013 heeft het Politiedistrict Stad Utrecht, samen met de Vreedzame School en de Stichting Vrede van Utrecht, ter ere van 300 jaar Vrede van Utrecht, een Manifest van de Vreedzame Stad opgesteld als handelingsperspectief om de vrede binnen Utrecht te bewaren. Het bestaat uit tien uitgangspunten voor het bevorderen van respect, diversiteit, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid in de samenleving. Het volledige Manifest is hier te vinden. In samenwerking met de Stichting Vrede van Utrecht en de Vreedzame School & Wijk zijn in het kader van dit Manifest Vreedzame Wijken, Scholen en Sportverenigingen opgezet door heel Utrecht. Ondanks dat er ruim 57.000 studenten in Utrecht studeren, is de studentenpopulatie nog niet goed bereikt met het Manifest.

Politiedistrict Stad Utrecht wil graag dat het Manifest van de Vreedzame Stad verder wordt onderschreven in de stad, ook door studenten, ondanks dat het officiële samenwerkingsverband is afgelopen aan het einde van 2013.

Lees hier het nieuwsbericht over de startbijeenkomst van dit project 
Lees hier het nieuwsbericht over de tussenevaluatie van dit project
Lees hier het nieuwsbericht over de eindpresentatie van dit project