Onveiligheidsgevoel in de straat

Afgelopen voorjaar is een groep Social Work studenten bezig geweest met het project Veilig aan in de Laan. Al een aantal jaren wordt de Van Bijnkershoeklaan in Utrecht als onveilig ervaren. Dit gevoel speelt vooral onder de (ouders van) scholieren van de scholen die in de straat gevestigd zitten.

De Van Bijnkershoeklaan is een lange, rechte weg en de inrichting van de straat is gedateerd. In de buurt hebben mensen minder contact met elkaar dan op andere plekken in de stad. Vanuit de geregistreerde ongevallen is er weinig aan de hand, maar het gevoel van onveiligheid is wel erg aanwezig.

 

Veilig aan in de Laan

De studenten zijn aan de slag gegaan met een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners en bezoekers in de Van Bijnkershoeklaan en hebben een begin gemaakt met een aanpak om het gevoel van verkeersveiligheid in de straat te versterken. Zij hebben een aantal buurtbewoners en scholen bij deze aanpak betrokken. 

 

Het vervolg: Samen Veilig in de Laan

In het vervolg op dit project gaat een nieuwe groep Social Work studenten in de Van Bijnkershoeklaan aan de slag met het vraagstuk. Ze gaan met name aan de slag met de vraag: hoe kunnen we ook de ouders van de scholieren, conciërges van de scholen en een meer diverse groep buurtbewoners betrekken bij een gezamenlijke aanpak om de verkeersveiligheid in de straat te verbeteren?

Zo zullen studenten vanuit hun belevingswereld op locatie praktijkgericht onderzoek uitvoeren door met de betrokkenen in gesprek te gaan. Daarnaast zullen ze sommige ideeën voor de aanpak ten uitvoering brengen. De resultaten van het project presenteren de studenten tijdens een eindbijeenkomst voor de gemeente en andere betrokkenen.

Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op via utrecht@academievandestad.nl of 085 3033 707.