Hufterig gedrag is een vorm van publiekelijk gedrag waarbij men geen rekening houdt met andere mensen in de omgeving. Meestal vindt hufterig gedrag plaats in de openbare ruimte. Daarbij kan gedacht worden aan jeugdoverlast, zwerfvuil, graffiti en hondenoverlast. Voor bewoners is dit een grote ergernis omdat het woongenot er onder lijdt en de veiligheid in wijken in het geding is.

Vaak wordt hufterig gedrag aangepakt middels boetes en sancties door toezichthouders en politie. Helaas levert dit niet altijd het gewenste resultaat op en verandert het gedrag niet. De gemeente wil graag meer inzicht in het gedrag van mensen en de manier waarop je dit positief kunt beïnvloeden. De studenten gaan daarom onderzoeken wat hufterig gedrag is, hoe het ontstaat en wat zijn de effecten ervan op een buurt zijn.