Een mix van mensen

Als je rond vijf uur s’ middags op het Delflandplein loopt zie je gezinnen die de dagelijkse boodschappen komen doen, studenten die met haast het plein over fietsen, en ondernemers die druk hun brood-, fruit en groente aan het verkopen zijn. Ook de bedelaars zijn op dit moment van de dag meer actief. Aan de deur van de plaatselijke supermarkt vragen ze bezoekers of ze een euro kunnen missen. De meeste van hen kampen met psychiatrische en ­verslavingsproblemen, en wonen in de opvanginstelling achter het plein.

Deze mix van mensen is geen vreemd aanzicht op het plein. Net als vele andere buurten in Amsterdam ondergaat het plein een transformatie. Met de komst van nieuwe woontorens en winkels, trekt de Delflandpleinbuurt steeds meer nieuwe, jonge mensen aan. Starters en expats vestigen zich in de buurt, die vooral uit senioren, studenten en bewoners van zorginstellingen bestaat. De nieuwe bewoners brengen ook nieuwe winkels en horeca mee. Net achter het Delflandplein is de eerste hippe tent al neergestreken, om het nieuwe publiek te voorzien van avocadotoasts en havermelkcappucino’s.

Veiligheidsgevoel Delflandplein

De mix van mensen brengt ook uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van veiligheid. Zo ervaart een derde van de bewoners uit de buurtcombinatie Westlandgracht het plein als onveilig, blijkt uit een enquête onder bezoekers van het plein, gehouden door het stadsdeel Nieuw-West. Met name het Delflandplein en omgeving wordt door de bewoners ervaren als een plek waar sprake is van onveilige gevoelens en waar overlast wordt veroorzaakt door personen. Kortom: het plein wordt door bewoners als onveilig bestempeld.

Stadsdeel Nieuw West zet daarom flink in op deze complexe uitdaging. In het gebiedsplan van Stadsdeel Nieuw-West behoort het Delflandplein tot de focusopgave, oftewel een opgave die extra aandacht krijgt. Het Stadsdeel komt met een meerjarige, structurele aanpak, waarmee het gevoel van veiligheid op het Delflandplein vergroot moet worden. Dat doen ze niet alleen voor, maar vooral mét de bewoners. De bewoners, bezoekers en omwonenden van het plein moeten hier namelijk veilig en plezierig kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren. 

Interdisciplinair perspectief

Om bij te dragen aan een volledige en inclusieve aanpak van het probleem heeft Academie van de Stad, samen met de Hogeschool van Amsterdam en het Stadsdeel Nieuw-West een project met studenten opgezet. In het project doen studenten van het vak ‘Handhavingslab’ dit semester onderzoek op het plein naar (in)formele maatregelen die het veiligheidsgevoel op het plein voor iedereen te vergroten. Het Handhavingslab is een vak van de Hogeschool van Amsterdam, onderdeel van de minor Gedrag & Handhaving. In deze minor komen studenten uit verschillende disciplines samen om praktijkopdrachten uit te voeren die gaan om hardnekkige overlastproblematiek in Amsterdam. Zo zitten er in dit project studenten Rechten, maar ook Bestuurskunde en Sociaal Juridische Dienstverlening. 

Aan de kant van de opdrachtgever – Stadsdeel Nieuw West – investeren ze flink in burgerparticipatie. In de woorden van Gebiedsmakelaar Verna Blackman:  “Voorheen werkten wij aanbodgericht. Nu zie je de mooie ontwikkeling naar meer vraaggericht. Wij gaan in gesprek met de verschillende partijen (ondernemers, bewoners, etc.) van een buurt.”
Op die manier creëert de gemeente veel meer draagvlak onder bewoners en ondernemers. Want wat vinden zij nou echt belangrijk, hoe vind je het raakvlak tussen het systeem van de overheid en de leefwereld van de burgers? Om deze vragen te beantwoorden werkt het Stadsdeel sinds kort met Publieke waarden.  

De Publieke Waarden van de Delflandpleinbuurt

Het creëren van publieke waarden krijgt bij verschillende gemeenten een steeds belangrijkere plek. Publieke waarden is een gedachtegoed om het werk van lokale overheden te richten op wat er in de leefwereld van bewoners nodig is. Deze waarden kunnen tastbaar zijn, zoals meer werkgelegenheid of lagere belastingen, maar ook immaterieel, zoals een gevoel van veiligheid of geluk. Waar hebben zij behoeften aan? En hoe kunnen deze waarden vorm en uiting krijgen in de buurt? De verantwoordelijkheden worden dus meer bij de burgers gelegd, die daarmee meer zeggenschap krijgen over wat er in hun buurt gebeurt. Zo ook in het project in de Delflandpleinbuurt. De studenten gaan de verschillende waarden onderzoeken door in gesprek te gaan met de verschillende partijen in de buurt. Ook gaan zij op basis van een literatuuronderzoek een plan van aanpak maken. Hieruit komen in januari concrete aanbevelingen aan de gemeente.

Als Academie van de Stad staan we voor innovatie, daarom vinden we het ontzettend waardevol om door middel van dit project op de hoogte te blijven van hoe de gemeente nieuwe theorie in haar dagelijkse praktijk brengt. Dat is waar wij voor staan, leren ín de praktijk. Precies wat de studenten in onze projecten ervaren! Wil jij meer weten over de ontwikkelingen omtrent Publiek waarden? We brengen je graag in contact met onze opdrachtgever. Neem contact met ons op via amsterdam@academievandestad.nl of 085 3033 707.

 

Delflandpleinbuurt

Het Delflandplein in Amsterdam-West.