Over mobiliteit wordt ook steeds meer nagedacht in combinatie met duurzaamheid. Hoe kun je bijvoorbeeld het autobezit onder bewoners verminderen? Daar wordt een stad leefbaarder van. Aan de andere kant kun je je met de auto snel en makkelijk voortbewegen. De kunst is dus om een goede balans te vinden tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Studenten doen volop onderzoek binnen dit thema.

Alternatieve vervoersmiddelen

Om Amersfoort in de toekomst goed bereikbaarheid te houden, maar ook schoon en gezond, geeft de gemeente voorrang aan schone mobiliteit. En daarnaast aan nieuwe mobiliteitsoplossingen en het stimuleren van alternatieven voor het individuele autobezit. Vanuit het coalitieakkoord is de vraag om te onderzoeken hoe het bezit van een tweede (en soms zelfs een derde) auto gefaseerd kan worden afgebouwd. Studenten onderzoeken deze ontwikkelingsrichting en geven concrete aanbevelingen op het gebied van communicatie (zie hier).

Parkeren

Met de verstedelijking komt er druk te staan op het parkeeraanbod van steden. In heel Almere is er in principe volop parkeergelegenheid. Het doel van een Parkeerroute Informatiesysteem (PRIS) is het voorkomen van onnodig zoekverkeer of wachtrijen voor een parkeerlocatie. Zeker als een nabijgelegen locatie nog wel vrije plaatsen heeft. Het huidige systeem in het stadshart van Almere is technisch afgeschreven en is daarom aan vervanging toe. Studenten bedenken daarom innovatieve manieren om het PRIS op een duurzame manier te vervangen. Daarnaast is het doel om het PRIS op een creatieve manier te promoten en te stimuleren onder de doelgroep (zie hier).

Benieuwd naar al onze projecten rondom Mobiliteit? Klik hierboven dan op projecten.