Het tijdelijk opengaan van de bruggen ten behoeve van het waterverkeer vormt een belemmering voor het wegverkeer en omgekeerd zorgt een dichte brug voor vertraging op het water.  Op de twee door de beroepsvaart meest druk bevaren routes zijn als gevolg hiervan stremmingstijden vastgesteld. Op werkdagen van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur zullen de bruggen over de Amstel en Kostverlorenvaart geen doorgang aan het waterverkeer verlenen om het wegverkeer in de spits tegemoet te komen. 

Verschillende organisaties (Gemeente Amsterdam, Waternet, provincie, beroepsvaartvereniging Schuttevaer) vertegenwoordigen de belangen van het weg- en het waterverkeer. Op dit moment wordt gewerkt met bovengenoemde stremmingstijden. Voor Waternet, Schuttevaer en DIVV is het belangrijk om een goede overweging te maken over deze stremmingstijden en over de invloed hiervan op het water- en wegverkeer. Dit semester zullen studenten het waterverkeer in kaart brengen en verschillende scenario's uitwerken voor mogelijke veranderingen in de stremmingstijden.