De gemeente Utrecht en belangenorganisaties werken samen aan een stad die toegankelijk is voor iedereen, voor Utrechters mét en zónder een beperking. Belangrijk onderdeel daarvan is dat de openbare ruimte goed toegankelijk moet zijn. Daar is al veel aan verbeterd maar het kan en moet nog beter. De gemeente Utrecht start in januari 2019 een pilot “Houd de stoep vrij” in de omgeving Jan van Scorelstraat, om het bewustzijn van een toegankelijke stad bij inwoners en ondernemers meer op gang te brengen. De pilot houdt in dat er straatprints worden gespoten, er een aftrapmoment wordt georganiseerd en op verschillende manieren wordt gecommuniceerd over de actie naar bewoners en ondernemers.

Studenten gaan in dit project op creatieve wijze inwoners en ondernemers bewustmaken van een toegankelijke stad voor iedereen. Ze gaan aan de slag in meerdere straten in verschillende buurten en wijken in Utrecht. Ze kunnen daarbij voortborduren op de ervaringen en lessen vanuit de pilot in de omgeving Jan van Scorelstraat.