Almere heeft rondom het stadshart meerdere moderne fietsenstallingen waar bezoekers hun fietsen gratis bewaakt en overdekt kunnen stallen. Ook bij alle stations zijn goede fietsenstallingen aanwezig. Op dit moment zijn er nog veel fietsers die geen gebruik maken van de stallingmogelijkheden. De ervaring laat zien dat jongeren en studenten groepen zijn die relatief weinig gebruik maken van de stallingen. Zij hebben veelal goedkopere fietsen en kiezen voor het gemak van hun fiets zo dichtbij mogelijk bij hun bestemming parkeren in plaats van de stallingen te gebruiken. Dit terwijl het grote aantal stallingen er voor zorgt dat de stallingen vaak ook vlakbij zijn. De studenten gaan gedurende één studiesemester, opgedeeld in twee blokken van 10 weken, circa twee dagen per week aan de slag met het vraagstuk. Het eerste blok staat in het teken van onderzoek en in het tweede blok werken de studenten toe naar concrete acties en adviezen.

De communicatie studenten gaan zich richten op het genereren van Free Publicty rondom het correct parkeren van fietsen. De studenten wordt gevraagd om na te denken over een actie om correct parkeren te belonen, bijvoorbeeld door het winnen van een prijs of het krijgen van een korting. Een samenwerking met de winkeliersvereniging van het Stadshart is hierin gewenst. De mobiliteit studenten gaan zich richten op de routes rondom de fietsenstallingen in het stadscentrum. Zij analyseren de (fiets)routes die er op dit moment zijn en waar mogelijk knelpunten zitten waardoor het gebruik van de fietsenstallingen niet optimaal is. Vervolgens geven de studenten advies over acties, dit kunnen zowel kortdurende tijdelijke acties zijn als permanente aanpassingen, om de routes van en naar de fietsenstallingen te optimaliseren.