Overal in Amsterdam kom je producten van het Materiaalbureau tegen. Straatstenen, afvalbakken, fietsnietjes, banken, speeltoestellen, straatlantaarns, verkeersborden en -lichten om er een aantal te noemen. Het Materiaalbureau regelt de centrale inkoop van bestratingsmaterialen en straatmeubilair voor de gehele stad; de coördinatie van gladheidbestrijding; tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals omleidingen bij grote opbrekingen en evenementen; het materiaalmanagement van Openbare Verlichting en Verkeerslichten in Amsterdam en het hergebruik en recycling in de openbare ruimte.

Het materiaalbureau is onderdeel van het cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Vanaf 1 september gaat het materiaalbureau samen met het beheer van de stadsdelen en de afdeling service & techniek van Verkeer & Openbare Ruimte over in de nieuwe organisatie Stadswerken. Met het ontstaan van deze nieuwe organisatie wordt er op een stadsdeeloverstijgende manier gewerkt. In de praktijk betekent dit dat medewerkers van een afdeling op verschillende locaties in de stad werken. Afdelings- en teammanagers zullen dan ook meer moeten reizen om persoonlijk contact te hebben met hun medewerkers. Dit kost echter tijd en geld. Het materiaalbureau wil graag met twee Young Professionals onderzoeken op welke manier de managers hier zo efficiënt mogelijk mee om kunnen gaan.

De hoofdvraag van het project is dan ook: “Hoe kunnen de afdeling- en teammanagers van Stadswerken zo efficiënt mogelijk hun tijd gebruiken nu hun medewerkers op verschillende locaties in de stad werken?”