Mobiliteit en inrichting van de openbare ruimte zijn belangrijke taken van de provincie Utrecht. De provincie wil graag weten hoe zij innovaties, die de mobiliteit en het meervoudig gebruik van de ruimte bevorderen, kunnen realiseren. Er zijn veel innovatieve ideeën, maar hoe krijg je hier draagvlak voor en hoe zorg je dat deze ideeën realiteit kunnen worden? Welke processen spelen er in de weg van idee naar uitvoering en hoe krijg je partners mee?

In dit project onderzoeken studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap hoe de provincie innovaties een stap verder kan brengen. De studenten kijken kritisch naar wat de provincie zou kunnen doen om innovaties binnen mobiliteit en meervoudig ruimtegebruik, zoals een high-line over het spoor, te kunnen realiseren. Welke partijen zijn hierin stakeholders en hoe moet je hen betrekken? Hoe zorg je voor participatie en draagvlak? Welke hobbels komt de provincie tegen en hoe kan zij hier mee omgaan om innovaties van de grond te krijgen? Deze vragen nemen de studenten onder handen.