Programma Deelmobiliteit en haar project Werkgeversaanpak zijn benieuwd naar de deelmobiliteit onder Young Professionals. Ze willen daarom meer aandacht voor, en acties met deelvervoer binnen een aantal grote Amsterdamse bedrijven op gang brengen. Veel bedrijven hebben eigen netwerken van jonge werknemers. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat binnen stedelijk gebied de jonge, hoogopgeleide professionals (Young Professionals) de meest kansrijke gebruikersgroep is voor de adoptie van deelvervoer.

Via een laagdrempelige peer-to-peer-aanpak gaan studenten van de minor Expeditie Stad van de Hogeschool van Amsterdam de deelmobiliteit onder Young Professionals daarom verder onderzoeken. Met een gerichte interventie zal deelmobiliteit onder de aandacht gebracht worden van de potentiële gebruikersgroep van Young Professionals. Met de bestaande achtergrondinformatie en door middel van enkele diepte-interviews of enquêtes zullen de studenten de informatie over de leefwereld, houding en het gedrag van Young Professionals verder aanscherpen.

Hoe staan zij tegenover gebruik van deelvervoer? Wat is de onderlinge attitude? Wat zijn de op dit moment bekende en gefaciliteerde mogelijkheden? Waarom maken zij daar wel/niet gebruik van? Hoe kunnen Young Professionals verleid worden tot deelmobiliteit? Waar liggen de kansen?