Het programma 'Doelgroepenvervoer, van A naar B' wil het doelgroepenvervoer verbeteren. Diverse doelgroepen met een indicatie kunnen gebruikmaken van dit vervoer, maar de veelheid aan regelingen en aanbieders hebben een aanbodgericht systeem gevormd dat niet goed aansluit op de mogelijkheden en behoeftes van de gebruikers.

Uit eerste analyses blijkt dat de inrichting van het doelgroepenvervoer klantgerichter, effectiever en waarschijnlijk ook efficiënter kan. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om het vervoer vanuit de behoefte van de klant te organiseren. Om dat te realiseren voert het programma Doelgroepenvervoer een aanpak met zes experimenten uit. Een van deze experimenten is de Mobiliteitsassistentie Amsterdam, waarbij bijvoorbeeld vrijwilligers OV-gebruikers begeleiden tijdens hun reis.;

Studenten Bestuur en Organisatiewetenschappen maken een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van het experiment Mobiliteitsassistentie. Wat levert de vernieuwde aanpak, en dit experiment specifiek, de gebruikers en de stad op? De studenten geven informatie waarmee uiteindelijk het aanbod weer verbeterd kan worden.