De gemeente Utrecht, afdeling Milieu en Mobiliteit is bezig met de vraag: Hoe kan geluid in de stad verminderd worden? De gemeente richt zich daarbij vooral op verkeer, waarbij verschillende factoren van invloed zijn op het geluid dat geproduceerd wordt. Kijkend naar de motor van auto’s, wordt het geluid al beperkt door bepaalde regelgeving. Er kan ook gekeken worden naar het contact tussen band en wegdek. Boven de 30/40 km per uur is het geluid namelijk maatgevend. Het geluid van het wegdek kan gereduceerd worden door een ZOAB wegdek, maar dit slijt in de stad te snel. Vandaar dat de gemeente Utrecht nu onderzoek wil naar de banden van auto’s: de laatste factor waarop invloed uitgeoefend zou kunnen worden. 

Deze zogenaamde 'stille banden' zijn al beschikbaar. Om ervoor te zorgen dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van deze banden, moet ingespeeld worden op het gedrag van consumenten en garagehouders. De vraag is echter of er in de keuzemogelijkheden voor banden stilgestaan wordt bij het bandenlabel en wat er gedaan kan worden om gedrag van garagehouders en consumenten te veranderen. 

Doel van dit onderzoek is om de huidige situatie van garagehouders en consumenten met betrekking tot banden in kaart te brengen. Daarnaast is het doel om het gedrag van garagehouders en consumenten ten opzichte van dit thema te veranderen.