Op bepaalde locaties in Amsterdam kan het voorkomen dat hordes fietsen de doorgang belemmeren. Dat kan hinderlijk en soms zelfs ronduit gevaarlijk zijn. Stadsdeel Centrum wil de problematiek van het fietsparken niet alleen aanpakken door een strikter handhavingsbeleid maar wil ook onderzoeken of  gedragsbeïnvloeding kan bijdragen aan het oplossen ervan. Een van de beoogde methoden daarvoor is de introductie van een fiets-chip. 

De chip in de fiets maakt het mogelijk in contact te komen met de eigenaar.
Fietsers die een chip op hun fiets plaatsen zouden bepaalde voordelen kunnen genieten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan diefstalpreventie, of het dicht bij het station mogen parkeren. Maar ook aan de mogelijkheid een seintje te krijgen dat je fiets ergens te lang staat of dat hij afgevoerd is naar het fietsdepot. 

De vraag is of een hoe de fietschip het beste geïmplementeerd en verspreid kan worden, zodat mensen de fiets-chip daadwerkelijk gaan gebruiken.  Het doel van dit project is dan ook het verkennen van de mogelijkheden voor een pilot rondom de fietschip.