Amersfoort is een groeiende stad met een grote verdichtingsopgave. Dit heeft invloed op de mobiliteit in en rondom de stad. Goede bereikbaarheid is daarom belangrijk voor de stad Amersfoort. De stad Amersfoort is een stad met een hoog autobezit. Door de centrale ligging in midden-Nederland, is de stad een gewilde plaats om in te wonen en te werken. Daardoor is de mobiliteit in en om de stad relatief groot. Een goede bereikbaarheid is aan de ene kant essentieel om de economische vitaliteit op peil te houden. Tegelijkertijd hebben de Amersfoorters behoefte aan een goede leefomgeving. De kunst is een goede balans te vinden tussen bereikbaarheid en leefbaarheid.

Vaak wordt gezegd dat jongeren tegenwoordig pas later aan een auto beginnen, namelijk als ze een gezin stichten of ze een auto voor het werk nodig hebben. Het statussymbool van een auto vervaagt. Klopt dat? En zo, onder welke voorwaarden kunnen we zorgen dat jongeren niet alsnog die auto gaan aanschaffen of met anderen een auto gaan delen? Met andere woorden: auto op de rem!

Om dit gedragsvraagstuk te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van het behaviour change model. Vanuit verschillende gedragslenzen kijken studenten naar dit vraagstuk. Deze gedragslenzen maken onderscheid tussen bewust gedrag (kennis, zien en beseffen, willen en kunnen, doen en blijven doen) en onbewust gedrag (gewoonte en impulsen). Met het gewenste gedrag in gedachte kijken studenten wat er nodig is om dat gedrag te behouden of bereiken.

Dit project heeft als doel om handvatten te geven aan deze ontwikkelingsrichting en concrete aanbevelingen te geven omtrent dit onderwerp. Studenten doen onderzoek naar de doelgroep en mogelijk naar ‘best practices’ van andere gemeenten, overheden en organisaties. Vervolgens maken zij een adviesrapport met concrete adviezen aan de gemeente Amersfoort.