Veel mensen die op dit moment niet in staat zijn zelfstandig met het OV te reizen kunnen gebruikmaken van Doelgroepenvervoer. Met behulp van verschillende aanbieders wordt deze mensen een mogelijkheid geboden om toch te kunnen reizen. De verschillende aanbieders maken op dit moment gebruik van een aanbodgericht systeem dat niet goed aansluit op de mogelijkheden en behoeften van de gebruikers. Vandaar dat de gemeente Amsterdam het doelgroepenvervoer graag organiseert vanuit de behoefte van de gebruiker. Een experiment dat zij hierbij hebben ontwikkeld is de Mobiliteitsassistentie Amsterdam (MA). Binnen dit specifieke experiment is het de bedoeling dat het OV toegankelijker wordt voor gebruikers van het doelgroepenvervoer middels trainingen, assistentie op OV-knooppunten en begeleiding tijdens de reis. Om dit experiment te laten slagen is het van belang dat de behoeften van gebruikers en assistenten in kaart worden gebracht. Vandaar dat een service designer genaamd Muzus in opdracht van de gemeente Amsterdam een werkwijze heeft ontwikkeld waarin behoeften van de gebruiker centraal staan. Dit moet ervoor zorgen dat het doelgroepenvervoer uiteindelijk beter aansluit bij behoeften van gebruikers.

De gemeente Amsterdam wil de focus van Muzus, waarin de gebruiker centraal staat, verder uitbreiden. Daarom gaan studenten Communicatie van de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken hoe verschillende doelgroepen het best geïdentificeerd en benaderd kunnen worden. De studenten ontwikkelen een gerichte communicatieaanpak die toegespitst is op de verschillende gebruikers van het doelgroepenvervoer. Het gaat erom hoe gebruikers van het doelgroepenvervoer kansen en mogelijkheden geboden worden om uiteindelijk zelfstandig te leren reizen. Om deze kansen en mogelijkheden te realiseren is het essentieel om de behoeftes van de gebruikers centraal te stellen.