Er zijn momenteel nog weinig voorzieningen en weinig logistiek voor brom- en snorfietsen. Tegelijkertijd heeft recent onderzoek wel aangetoond dat er handvatten zijn om te kunnen reguleren en dat het nu belangrijk is om voorzieningen aan te brengen voor brom- en snorfietsen om de situatie beter te kunnen ordenen en beter te kunnen faciliteren. 

De gemeente wil daarom meer inzicht krijgen in deze doelgroep en is op zoek naar aanbevelingen om brom- en snorfietsparkeergelegenheden te creëren die aansluiten bij de wensen en behoeftes van de doelgroep. Hoewel brom- en snorfietsen op alle plekken in de stad voorkomen, zijn er bepaalde plekken waar het probleem vooral naar voren komt. Dit zijn onder andere winkelgebieden, uitgaansgebieden en onderwijsinstellingen. Verkeer en Openbare Ruimte verwacht dat de oplossingen voor parkeerproblemen in deze gebieden verschillend zullen moeten zijn. 

Studenten van de minor City Logistics zullen een onderzoek opzetten dat inzicht zal verschaffen in mogelijke oplossingen en belangrijke aandachtspunten voor het parkeerprobleem van brom- en snorfietsen. De studenten zullen voor ieder gebied waar het parkeerprobleem zich het meest voordoet in kaart brengen waar de brom- en snorfietsers vandaan komen, wat hun behoeftes zijn voor parkeermogelijkheden en welke mogelijke oplossingen en aandachtspunten voor dit gebied gelden. Het onderzoek moet uiteindelijk ook handvatten bieden van hoe de gemeente dit op andere locaties aan zou kunnen pakken.