Op dit moment is er bij Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) nog relatief weinig kennis over crowdmanagement en het beïnvloeden van voetgangersstromen. Daarom gaan de studenten nieuwe ideeen en inzichten aandragen om deze voetgangersstromen te beïnvloeden tijdens grote evenementen in Amsterdam.

De volgende vragen van zijn belang voor dit onderzoek: 'Wat zijn instrumenten om voetgangersstromen te beïnvloeden? Welke scenario’s zijn denkbaar en wat is het effect? Welke methoden van gedragsbeïnvloeding (uit theorie en praktijk) kunnen daaraan bijdragen?'

Bij verkeersmanagement gaat het om het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur door middel van slimme verkeersmaatregelen zoals het verwijzen, informeren en sturen van het verkeer. Deze onderzoeksopdracht moet leiden tot een set concrete, evidence-based maatregelen die de routekeuze van voetgangers positief beïnvloedt door in te spelen op psychologische mechanismen. De maatregelen zullen worden afgestemd op verschillende doelgroepen met elk hun eigen doelen, voorkeuren en gedragingen.

De studenten zullen dit vraagstuk benaderen vanuit de mogelijkheden tot het beïnvloeden en sturen van het gedrag van mensen. Ze zullen onderzoeken wat een afgelegde route gevoelsmatig kort of juist lang maakt. In hoeverre verschilt de beleefde afstand van de daadwerkelijke afstand en welke factoren zorgen voor een discrepantie tussen die twee? En met welk type ingrepen is de gevoelstijd van een route te beïnvloeden (bebording, aanwijzingen, sturing, inrichting, verlichting)? De studenten zullen deze vragen middels een literatuur- en een praktijkonderzoek beantwoorden.