Vanaf 2023 bouwt de Gemeente Utrecht aan ongeveer 3.000 woningen, afgewisseld met werkplekken, horeca, cultuur en buurtwinkels. Dit betekent wonen in hoge dichtheden. Het doel is een wijk met een levendige mix en een fijne leefomgeving. Een bijzonder gebied, omdat het een uitbreiding is van het centrum. Daarbij is het de bedoeling dat deze wijk duurzaam wordt. Meerdere groepen studenten commerciële economie werken aan dit vraagstuk.

Sharing is CARing

Hierbij kijken de studenten onder andere naar de mobiliteit in de wijk. De wijk wordt zo veel mogelijk autovrij, zonder autoparkeerplaatsen in het openbaar gebied. Wel komen er op afstand (privé) parkeerplekken. Ook komt ruimte om elektrische deelauto’s te gebruiken. Vandaar de projectnaam: Sharing is CARing. Dit noemt men deelmobiliteit. De parkeergelegenheid hiervan is onder de bebouwing. De vraag is echter of mensen dit ook gaan gebruiken. Er wordt onderzocht welke drempels en obstakels de potentiële bewoners ervaren. Vervolgens stellen de studenten een lijst op met voorwaarden waar de deelmobiliteit aan moet voldoen. Ze interviewen de potentiële bewoners en gebruikers, en komen met een advies aan de gemeente.