Dagelijks gebruiken vele duizenden weggebruikers de meer dan 1500 bruggen die de stad Amsterdam telt. Fietsers, voetgangers, autobestuurders en het OV gebruiken het netwerk in de stad in pieken en dalen. Tegelijkertijd wordt ook van het water veelvuldig gebruik gemaakt door beroeps- en pleziervaart. 

Een goede doorstroom en bereikbaarheid is van essentieel belang voor de economische kracht van de stad. Het tijdelijk opengaan van de bruggen ten behoeve van het waterverkeer vormt een belemmering voor het wegverkeer en omgekeerd zorgt een dichte brug voor vertraging op het water. 

Op de twee door de beroepsvaart meest druk bevaren routes zijn als gevolg hiervan stremmingstijden vastgesteld. Op werkdagen van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 – 18.00 uur verlenen de bruggen over de Amstel en Kostverlorenvaart geen doorgang aan het waterverkeer om het wegverkeer in de spits tegemoet te komen. 

Bij DIVV kwam het verzoek tot een aanpassing van deze stremmingstijden ten behoeve van het waterverkeer. Om goed te kunnen reageren op dit verzoek is er behoefte aan een belangenafweging tussen het weg- en waterverkeer, zodat aan het stadsbestuur een advies kan worden gegeven over het al dan niet in stand houden van de huidige stremmingstijden. 

In het vorige semester hebben studenten de effecten van de stremmingstijden op de scheepvaart in kaart gebracht. Dit semester gaan studenten aan de slag met het onderzoeken van de effecten op het wegverkeer, de brugbediening en de bestuurlijke besluitvorming. Hierbij gaan de studenten de impact van de brugopeningen van het wegverkeer voor de vaarroutes Amstel en Kostverlorenvaart in kaart brengen. Op basis hiervan zullen ze een avies uitbrengen omtrent de stremmingstijden.