In 2016 is het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap door Nederland ondertekend. Daarom is elke Nederlandse gemeente nu verplicht om een lokaal inclusiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren.  Gemeenten zijn niet verplicht om alle voorzieningen in de gemeente in één keer toegankelijk te maken. De uitvoering van het VN- verdrag Handicap mag voor een groot deel geleidelijk gebeuren.

De werkgroep ViP (VN Verdrag Handicap in de Praktijk) heeft de lokale inclusieagenda opgesteld samen met de gemeente Almere. Gezamenlijk gaan ze aan de slag om de diverse hobbels voor mensen met een beperking weg te nemen (of zo veel mogelijk te verminderen). De werkgroep richt zich op het scheppen van mogelijkheden voor mensen met een beperking. Eén van de mogelijkheden die de werkgroep ViP wil faciliteren is dat er duidelijkere bewegwijzering, met name in het centrum van Almere, wordt aangebracht voor de mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en mensen met een visuele beperking.

In dit project gaat een groep studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling Mobiliteit (Windesheim Almere) een onderzoek verrichten naar het verduidelijken van de bewegwijzering in Almere Centrum voor mensen met LVB, NAH en mensen met een visuele beperking. Dit onderwijsproject wordt in opdracht van de afdeling Zorg en Welzijn van de gemeente Almere uitgevoerd.

Aan het eind van het project ligt er een adviesrapport met concrete aanbevelingen klaar die de gemeente Almere kan inzetten om de bewegwijzeringen voor mensen met LVB, NAH en mensen met een visuele beperking te verduidelijken. De opdrachtgever zou daarnaast graag willen dat de studenten de doelgroep nauw betrekken gedurende het onderzoek (bottom-up aanpak, voor en met ervaringsdeskundigen onder het motto ‘niet over ons, zonder ons’).