De provincie Utrecht groeit. Utrecht heeft een centrale ligging in de Randstad, mooie natuurgebieden en veel verbindingen met de rest van Nederland. Het aantal mensen dat zich in deze regio vestigt, is groter dan het aantal inwoners dat vertrekt. Door de groei van de bevolking en de economie, neemt de mobiliteit in en rond de stad Utrecht toe. Elke dag reizen er veel mensen van, naar en door Utrecht. De toename van de mobiliteit zorgt voor druk op de knooppunten (hub).

De studenten onderzoeken de ‘hub’s van de toekomst’ door vragen te beantwoorden zoals: welke faciliteiten moeten de knooppunten bieden? Maar ook kijken ze naar de duurzaamheid en impact op het klimaat.

Elke hub heeft zijn eigen kansen, maar deze moeten wel worden ontwikkeld. We vragen de studenten om met creatieve oplossingen te komen om meer uit het knooppunt te halen.