Per 1 januari 2021 zijn de overslagactiviteiten van afval op locatie Braambergen beëindigd. Nu het overslag van afval in een tijdelijke situatie is geregeld voor drie jaar bij Cirwinn 1 is er vanuit de afdeling Stadsreiniging gemeente Almere behoefte om een structurele situatie te realiseren. Het uitgangspunt hierbij is de ambitie om een volwaardige partner in de afvalketen te worden, bij te dragen aan de ontwikkeling van een circulaire hub en samenwerking in de afvalketen te optimaliseren.

Per september 2021 t/m januari 2022 zullen studenten van de opleiding Ruimtelijke mobiliteit – Ontwikkeling van hogeschool Windesheim Almere onderzoek verrichten naar het thema duurzaam transport in het kader van circulaire overslagactiviteiten van afval binnen de gemeente Almere.

Aan het eind van het project wordt er een adviesrapport opgeleverd met daarin concrete aanbevelingen met betrekking tot concrete en realistische aanbevelingen op het gebied van duurzaam transport voor de gemeente Almere.