Een van de opgaven binnen Zuidas is het verzorgen van voldoende fietsparkeerplaatsen in het gebied. De fietsparkeerplaatsen zijn essentieel om de grote stroom van reizigers, werknemers en bewoners te kunnen faciliteren. Er is sprake van een toename die wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal mensen dat fietst, meer werknemers en bewoners in het gebied.
 
Het doel van de opdracht voor de studenten is het onderzoeken en ontwikkelen van ideeën die bijdragen aan de oplossing van het toekomstige fietsparkeerprobleem in Zuidas. De creatieve oplossingen kunnen op ruimtelijke gebied liggen, maar ook oplossingen in samenwerking met bewoners en ondernemers of acties gericht op gedragsverandering behoren tot de mogelijkheden.