Door de groei van de bevolking en de economie, neemt de mobiliteit in de stad Utrecht toe. Elke dag reizen er veel mensen van, naar en door Utrecht. De toename van de mobiliteit heeft consequenties voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast zorgt de toename van mobiliteit ervoor dat het leefklimaat de stad onder druk te staan. Mobiliteit en inrichting van de openbare ruimte zijn belangrijke taken van de provincie Utrecht. De provincie Utrecht wil waken voor de groeiende druk op steden en de leefbaarheid ervan.
 
In september start de cursus Smart Sustainable Cities voor studenten van de opleiding Built Environment. Zij beginnen eerst een aantal weken aan de slag met het theoretische gedeelte en vervolgens start het praktische gedeelte van de cursus. De 200 studenten worden opgedeeld in 4 klassen en krijgen vanuit de HU les over Mobiliteit, Geodata, Gebouwbeheer en Circulariteit. In week 4 van de cursus volgt een startbijeenkomst in het Provinciehuis. Hier wordt de opdracht en context aan de studenten uitgelegd door de opdrachtgever, evenals wat er van hen verwacht wordt vanuit de opleiding. Vanaf dat moment gaan studenten aan de slag, in groepjes van 5 á 6 personen.