In de gemeente Amersfoort mogen overal fietsen in de binnenstad gestald worden, behalve waar dat vanuit het oogpunt van veiligheid, toegankelijkheid of vanuit het gewenste straatbeeld niet kan. De gemeente wil een balans vinden tussen het stimuleren van fietsgebruik en een representatieve openbare ruimte. In Amersfoort is in het openbaar gebied inmiddels bijna elke mogelijke stallingsruimte ingevuld, dus er wordt naar alternatieven gezocht, zoals inpandige fietsenstallingen. De fietser in Amersfoort is zeer divers: jong, oud, bewoner, kortparkeerder, langparkeerder en uitgaanspubliek. Voor al die verschillende fietsers is in en rondom de Binnenstad maatwerk van verschillende fietsenstallingen nodig.

De gemeente Amersfoort wil dus een aantrekkelijke binnenstad voor fietsers creëren. De studenten zullen daaraan bijdragen door te onderzoeken wat de meest strategische plekken zijn om fietsenstallingen te plaatsen. Op dit moment worden alle fietsroutes rondom de binnenstad in kaart gebracht, wat kan helpen bij de strategische keuzes voor het plaatsen van fietsenstallingen. Hierbij zal worden gekeken naar de fietsroutes van en naar de binnenstad van Amersfoort, de doelgroepen die de stallingen nodig hebben en welke plekken in de stad geschikt zijn voor deze fietsstallingen.