Goed op de weg

Om de regio Utrecht in de periode van wegwerkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar te houden gaat Goedopweg, het samenwerkingsverband tussen overheden en werkgevers, automobilisten stimuleren om op andere tijden te reizen, een alternatief vervoermiddel te kiezen of bijvoorbeeld thuis te werken. Een grote uitdaging. Want hoe kunnen enkele tienduizenden ‘spitsmijdingen’ gerealiseerd worden onder automobilisten?

Goedopweg heeft de studenten van de Hogeschool van Amsterdam om hulp gevraagd: de vijftig studenten zijn kritisch en kunnen innovatief denken. Het is dan ook hun frisse blik die wellicht voor minder hinder kan zorgen. Zij komen vanuit een ander vakgebied waardoor zij blinde vlekken aan het licht kunnen brengen. Het doel van het project is niet om alle problemen op te lossen die er zich mogelijk voor kunnen doen, maar om meer ideeën te generen. Ideeën waarbij de studenten onderzoeken hoe mensen op een duurzame manier anders gaan reizen dan bijvoorbeeld met de auto tijdens de spits. Door de grootte van het vraagstuk, kunnen de studenten zelf in groepjes bepalen waar zij hun pijlen op schieten.

Voordat de studenten aan de slag gaan, kregen zij van Ron en Erik van Goedopweg nog een uitgebreide presentatie. Zij belichtten het vraagstuk van verschillende kanten, om zo de studenten alle mogelijk informatie te geven. Doelgroepen die hinder zullen ondervinden zijn werknemers van bedrijven in de regio, studenten die naar het Utrecht Science Park gaan en reizigers die Utrecht enkel passeren om op hun bestemming te komen. Naast drukte op de wegen zal ook de druk in het openbaar vervoer en de fietspaden toenemen. Dat maakt de uitdaging extra complex. Dit is onder andere de reden dat Goedopweg gevraagd heeft om een frisse en vernieuwende blik van studenten.

Blik op de toekomst

Na een interactieve presentatie in de Statenzaal van de Provincie Utrecht, vervolgde de ochtend zich naar een parkeergarage. Een parkeergarage? Ja. Eenmaal met de lift bovenop het dak gekomen, werd er vanuit verschillende hoeken gekeken naar de wegen die vanaf volgend jaar aangepakt worden. Door de ietwat grijze wolken heen, kon iedereen een beetje de toekomst in kijken. Tegelijkertijd werden er door Ron en Erik interventies gepresenteerd die afgelopen tijd al zijn geprobeerd. Dit om de studenten een beeld te geven van mogelijke oplossingsrichtingen. Nu op zoek naar innovatieve ideeën!

Een hersenkrakende én uitdagende opdracht!

minder hinder