Iedere basisschool heeft eigen uitdagingen omtrent de verkeersveiligheid en de daarbij horende gedragsverandering. Denk bijvoorbeeld aan een school waarbij kinderen voornamelijk met de auto naar school komen. Hierdoor ontstaan er files daarbij kunnen grilligheden onder ouders rondom het schoolplein ontstaan. Een andere school heeft dichtbij de ingang van de school een fietstunnel waardoor en soms gevaarlijke situaties ontstaan. Bij iedere uitdaging hoort een eigen vraagstuk. Bijvoorbeeld hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen met de fiets in plaats van de auto naar school komen? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat de weggebruikers hun snelheid minderen alvorens ze door de tunnel fietsen? Vandaar project Kinder Design Sprint.

Samen met Verkeersplein Amsterdam (VPA) en Programma Fiets is stadsdeel Noord aan het nadenken over bovenstaande vraagstukken. Het doel is om uiteindelijk meer verkeersveiligheid en een gezondere leefstijl door middel van gedragsverandering te realiseren. In de verkennende fase hebben gesprekken met basisscholen plaats gevonden, en ook zij zijn enthousiast om hieraan mee te werken.

Pilot Kinder Design Sprint

Een tweetal basisscholen gaat dan ook meedoen met de pilot Kinder Design Sprint. De naam komt gedeeltelijk voort uit het feit dat als methode in de pilots Design Thinking hanteren. Tijdens deze pilots is het de bedoeling dat de kinderen van de basisscholen gaan meedenken over op welke manier elk unieke vraagstuk van de school aangevlogen wordt. De taak van de studenten is om dit proces en deze pilots te begeleiden, te evalueren en aan te passen naar geleerde lessen. Naast de pilots doen de studenten ook literatuuronderzoek wat de zij tijdens de pilots toepassen.

Alvorens de start van de verschillende pilots is er een uitgebreide inwerk-dag om kennis te maken met het draaiboek en programma. Na de eerste pilot is het aan de studenten om de lessons learned te verzamelen en te verwerken voor de volgende pilot. Naderhand bundelen zij alle opgedane kennis. Daarnaast verwerken de studenten dit in een advies rondom de pilots en het programma. Dit presenteren zij aan het stadsdeel, VPA en Programma Fiets. Zodat zij hun uiteindelijke programma en draaiboek kunnen samenstellen alvorens deze stads-breed zal worden geĂŻntroduceerd. Oftewel; een hartstikke leuke en inspirerend project! Vooral om in samenwerking met de kinderen bij te dragen aan meer verkeersveiligheid en een gezondere leefstijl.