Programma 'Doelgroepenvervoer, van A naar B' wil het doelgroepenvervoer verbeteren. Diverse doelgroepen met een indicatie kunnen gebruik maken van dit vervoer, maar de veelheid aan regelingen en aanbieders hebben een aanbodgericht systeem gevormd welke niet goed aansluit op de mogelijkheden en behoeftes van de gebruikers. Uit eerste analyses blijkt dat de inrichting van het doelgroepenvervoer klantgerichter, effectiever en waarschijnlijk ook efficiënter kan. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om het vervoer vanuit de behoefte van de klant te organiseren. Om dat te realiseren voert programma doelgroepenvervoer een aanpak met zes experimenten uit.

Een van die zes experimenten is de Mobiliteitsassistentie Amsterdam (MA). Doelstelling van dit experiment is om het Openbaar Vervoer (OV) toegankelijker te maken voor huidige gebruikers van Doelgroepenvervoer door hen een helpende hand te bieden in het OV. Binnen MA worden drie verschillende hulpmiddelen onderzocht: trainingen, assistentie op OV-knooppunten en begeleiding tijdens de reis.

De gemeente wil het experiment MA graag onder de aandacht brengen van zowel gebruikers als (potentiële) mobiliteitsassistenten. Studenten Media, Informatie en Communicatie van de Hogeschool van Amsterdam gaan daarom een communicatiemiddel ontwikkelen om het experiment onder de aandacht te brengen bij de relevante doelgroepen.;De studenten creëren een thematische campagne (op het gebied van visuele communicatie).