Snelfietsroutes zijn een nieuw fenomeen in het Nederlandse fietsbeleid: het zijn goede en snelle verbindingen tussen steden en tussen woon- en werklocaties. Deze snelfietsroutes deden vanaf 2006 hun intrede in het kader van de filebestrijding door de lokale overheid. Uitgangspunt is het verbeteren van bestaande fietsroutes in Nederland die langs fileknooppunten lopen. Dit door onder meer het wegnemen van barrières, het verhogen van de kwaliteit en actieve communicatie over de routes. De provincie Utrecht wil tussen 2019-2023 zeven snelfietsroutes realiseren. Een van de zeven snelfietsroutes loopt van Utrecht naar Amersfoort. Bij het maken van deze snelfietsroute zijn veel verschillende partijen betrokken. Om al deze betrokkenen op een lijn te krijgen en betrokken te houden bij de snelfietsroute wordt er o.a. in maart 2019 een bijeenkomst rondom de bestuurlijke intentieverklaring georganiseerd.

Een projectteam van twee creatieve recent afgestudeerden onder leiding van een projectcoördinator verzorgt binnen dit project de organisatie van een deze feestelijke en inspirerende bestuurlijke bijeenkomsten onder de naam Kettingreactie. In het eerste deel van de bijeenkomst wordt de intentie van de bestuurders rondom het realiseren van de snelfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort gecommuniceerd naar de pers en het professionele netwerk rondom de gemeenten. De Provincie wil het professionele netwerk uitnodigen om mee te denken met innovaties om deze snelfietsroute tot stand te brengen. Deze bijeenkomst is er opgericht om de betrokkenheid onder dit professionele netwerk te vergroten.