De toekomst van steden ligt in de handen van jonge mensen. Juist daarom is het zo belangrijk om jongeren al op vroege leeftijd te stimuleren om zich te ontwikkelen. Studenten van allerlei opleidingen dragen hieraan bij. Door dialoog tussen jongeren te stimuleren. En door afval te prikken met kinderen in de wijk. Of door onderzoek te doen naar thema’s als eenzaamheid. En nog veel meer.

Interreligieuze dialoogdag

Een parel van een project is de ‘interreligieuze dialoogdag’. Een project dat al jarenlang bijna elk jaar plaatsvindt. De verhoudingen tussen volwassenen en jongeren uit verschillende culturen en religies is een belangrijk en actueel thema. Zeker ook in Amsterdam. Uit de praktijk blijkt dat er niet altijd wederzijds begrip en harmonie is. Project Dialoogdag gaat de dialoog aan om de sociale binding en respect te bevorderen. In het project ontwikkelen studenten van de minor Levensbeschouwing en Maatschappij creatieve en effectieve dialogen. Gesprekken waarin jongeren allerlei maatschappelijke thema’s bespreken. De deelnemende jongeren hebben een islamitische, joodse of reformatorische achtergrond. Elk jaar weer is het een succes. Jongeren leren van elkaar en sterker nog: ze zijn geïnspireerd en stellen meningen bij. Studenten vinden het fantastisch om hier een stukje aan bij te dragen (zie hier).

Talentontwikkeling op buurtniveau

Sinds de start van onze Springlevend Wonen-projecten zijn studenten al op buurtniveau bezig met het stimuleren van de talentontwikkeling van kinderen. Zo was de voorleesservice jarenlang een succes. Hierbij lazen studenten bij gezinnen thuis voor. Of op een centrale plek in de wijk. Dit deden ze niet alleen om het taalbegrip en het leesplezier bij kinderen te bevorderen, maar ook om ouders hierbij te betrekken en te stimuleren. Ook richtten studenten in hun wijk een clubje op met kinderen. Deze kinderen droegen bij aan de leefomgeving door afval te prikken, plantjes te planten en te leren over veiligheid in de buurt.

talentontwikkeling

Benieuwd naar alle projecten die wij rondom het thema Jeugd & Talentontwikkeling hebben gedaan? Klik hierboven op projecten.