Stichting Welkom in mijn Wijk organiseert uitwisselingen voor bovenbouwgroepen van basisscholen. Er zijn drie verschillende programma’s: de Basismodule,  module Stad-Dorp, en module Gemengde Scholen. Deze programma’s geven voor basisscholen invulling aan Actief Burgerschap en Sociale Integratie. Ze vergroten de multiculturele vaardigheden van kinderen en versterken de binding aan de woonomgeving.
De programma’s van Welkom in mijn Wijk onderscheiden zich doordat ze gericht zijn op een daadwerkelijke ontmoeting tussen kinderen, (culturele) verschillen worden pragmatisch benaderd en niet geproblematiseerd en ze zijn inhoudelijk gebaseerd op de methode Coöperatief Leren.
Tot 2013 ontvangt Welkom in mijn Wijk subsidie van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling om deze projecten mogelijk te maken. Helaas komt deze subsidie wegens ernstige bezuinigingen bij de gemeente Amsterdam daarna te vervallen. Welkom in mijn Wijk wil echter nog steeds graag dat de projecten zelfstandig voortgezet kunnen worden en zodoende kunnen worden ingebed in het lager onderwijs.
Afstudeerstudenten van de opleiding Pedagogiek gaan daarom met de volgende vraag aan de slag: Welke kenmerken moet het programma WimW hebben zodat de leerkracht het zelf wil en kan uitvoeren?
Bij de aanpak van de opdracht kan gedacht worden aan gesprekken met leerkrachten op scholen waar het programma heeft plaatsgevonden voor het in kaart brengen van de succesfactoren en in gesprek gaan met scholen waar het programma niet is geweest om te achterhalen wat er voor nodig is om het zelfstandig uit te voeren.