Wat is StudentLifeCoach Refugees?

Dit jaar zetten we een heel nieuw project op in opdracht van de Gemeente Amsterdam: StudentLifeCoach Refugees. De gemeente heeft namelijk een grote uitdaging voor het huisvesten van statushouders, en heeft hier ook een plicht in. Op dit gebied zijn er veel verschillende uitdagingen, onder andere op het gebied van hun integratie en binding met de buurt. Gemeente Amsterdam zet daarom onder andere in op gemengd-wonen complexen in heel Amsterdam, waar jonge statushouders samenwonen met Nederlandse jongeren. Daarnaast huisvest de gemeente Amsterdam in de hele stad ook los jonge statushouders. De gemeente ziet dat deze jonge statushouders extra begeleiding, sociaal netwerk en aanspraak zouden kunnen gebruiken op een laagdrempelige manier. Hier zetten zij Academie van de Stad voor in.

 

Ayat: “Mijn coach Naomi helpt mij Amsterdam en de Nederlandse cultuur beter leren kennen.”

 

Peer-to-peer coaching

In het project StudentLifeCoach Refugees gaan stagaires aan de slag ter ondersteuning van jonge statushouders in de gemeente Amsterdam. Middels dit project bieden we buddytrajecten aan voor jonge statushouders in Amsterdam, waarbij we samenwerken met bestaande buddy-initiatieven om juist aanvullend te kunnen werken via peer-to-peer coaching. Uit ervaring blijkt dat studenten bij uitstek in staat zijn om zich op de juiste manier als gelijke op te stellen. Daarmee wordt het coachingstraject laagdrempelig en kan er een vertrouwensband worden opgebouwd.

 

Coachduo Ayat en Naomi.

 

Voor wie is StudentLifeCoach Refugees

Jonge statushouders (16-26 jaar) in Amsterdam bieden we een buddy via een stageproject. Via peer-to-peer-coaching helpen studenten met de verschillende uitdagingen waar de jonge statushouder tegenaan lopen als ze in Nederland komen wonen (eventueel in een gemengd-wonen complex). Dit kan over verschillende onderwerpen gaan, zoals contact met Nederlanders, het sociale netwerk uitbreiden, hobby’s uitoefenen, sporten, zorg of hulp krijgen en wegwijs worden in de stad en de buurt. Het overkoepelende doel is hierbij dat we inzetten op de samenredzaamheid van de jonge statushouder.

 

Dit project dient daarmee een aantal doelen:

     1.  Meer contact tussen statushouders en Nederlanders. Zo krijgen jonge statushouders op een laagdrempelige manier een ingang in de Nederlandse cultuur, en ze kunnen op een informele manier Nederland(ers) beter leren kennen;

     2.  Integratie bevorderen door coaching op sociale activiteiten;

    3.   Gevoelens van eenzaamheid en marginalisering van jonge nieuwkomers tegengaan;

     4.  Oefenen met de Nederlandse taal;

   5.    Jonge statushouders die zorg of meer intensieve hulp of begeleiding nodig hebben dit weten te vinden;

     6.  Opbouwen van een netwerk in hun eigen buurt of wijk;

     7.  Op een informele manier eenzaamheid van nieuwkomers verminderen.

 

Er ligt hierbij een focus op jonge statushouders die wonen in de gemengd-wonen complexen van woningcorporaties waarbij Academie van de Stad de Community Building vormgeeft. Maar hiertoe beperkt het zich niet: ook jonge statushouders die op andere plekken wonen komen in aanmerking voor een buddytraject.

Naomi“Ik vind het heel leuk om meer te leren over verschillende culturen en meegenomen te worden in het leven van een statushouder. Het is heel bijzonder om te zien dat mensen mij meteen zo vertrouwen en in hun dag willen meenemen.”

Aanpak

Het project StudentLifeCoach Refugees kenmerkt zich doordat er studenten met een relevante studierichting (zoals Social Work, Toegepaste Psychologie of Sociaal Juridische Dienstverlening) een life-coaching traject aangaan met jonge statushouders. Dit doen we middels een peer-to-peer aanpak, waarbij er een laagdrempelige en persoonlijke band opgebouwd kan worden tussen coach en statushouder.

Binnen dit project gaan een projectcoördinator, twee studentcoördinatoren en 10 jongerejaars studenten aan de slag. Deze studenten doen dat in het kader van hun stage waarbij ze werken aan de kerncompetenties ‘coachen’ en ‘begeleiden’. Hierbij worden de jongerejaars begeleid door twee derde- of vierdejaars-studenten met een relevante opleidingsachtergrond, die zorgen dat deze buddytrajecten goed verlopen. Deze studentcoördinatoren hebben verschillende werkzaamheden, zoals het vormgeven van intervisies, het contact houden met partners om de bekendheid van het project te vergroten, het samenwerken met partners om de jonge statushouders te bereiken, het begeleiden van intakegesprekken en daarmee een eerste screening van de jonge statushouders, en het in het oog houden van de algemene doelen en planning van het project. De jongerejaars studenten zijn verantwoordelijk voor de coachingstrajecten zelf.

 

StudentLifeCoach Refugees Academie van de Stad

 

Meer weten over StudentLifeCoach Refugees?

Neem contact op met projectcoördinator Amy Renckens via amy@academievandestad.nl