De Kolenkitbuurt is een buurt in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. In het midden van die buurt ligt het zogenoemde ‘scholeneiland’. Hier bevinden zich de Bos en Lommerschool en de Paulusschool. Bij dit project ‘De Beste School’ gaan pabostudenten het scholeneiland een positieve impuls geven door allereerst praktijkgericht onderzoek te doen, waarbij de studenten meelopen, meewerken, observeren en participeren om een beeld te ontwikkelen van de huidige situatie op de twee scholen. Op basis van dat onderzoek kunnen de pabo’ers vervolgens aanbevelingen doen over hoe de scholen zich in de toekomst nog beter kunnen ontwikkelen. Omdat dit project plaatsvindt in de minor ‘Kinderen met speciale behoeften’ zal hierop een focus liggen, maar wel in een brede zin.

Het uiteindelijke doel van dit project is een positieve beweging te creëren in de driehoek van docenten, kinderen en ouders en de scholen praktische en duurzame ondersteuning te bieden in hun ontwikkeling.