In de wijken Betondorp, Tuindorp Frankendael, Amsteldorp en de van der Kunbuurt is veel sociale woningbouw en er is bekend dat hier problematiek is met armoede. Ook is er in deze wijken niet altijd een goed beeld van gewichtleerlingen. Op basis van zeven factoren wordt er een gewicht toegekend aan een leerling, dat aangeeft of er risico’s zijn in het kader van een succesvolle ontwikkeling. Gewichtleerlingen worden geregistreerd op scholen, maar Betondorp heeft bijvoorbeeld geen eigen scholen in de wijk, waardoor het niet bekend is hoeveel gewichtleerlingen er in Betondorp wonen. Ook is er in Betondorp en Amsteldorp veel sprake van schaamte voor armoede. Tuindorp Frankedael is aan het veryuppen, waardoor er minder aandacht is voor jeugdzorg. Om een specifieke aanpak voor de jeugd te ontwikkelen per wijk wil het stadsdeel graag meer inzicht krijgen in de risicofactoren, het aanbod, gebruikte voorzieningen en problemen.

Studenten van de minor Jeugdzorg gaan daarom onderzoek doen naar de ontwikkeling van de jeugd in de hierboven genoemde wijken. Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de risicofactoren voor de succesvolle ontwikkeling van de jeugd per wijk. In het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan de aanwezigheid van beschermende factoren en de kansen die er in de wijk liggen.