Het Tugelateam in Amsterdam-Oost komt met een nieuw concept: Ambitie Boost Jongeren. Het is een combinatie van een maatjesproject en talentontwikkeling. Eerste- en tweedeklassers van middelbare scholen worden hierbij gekoppeld aan studenten die in de buurt wonen om samen na te denken over de toekomst. Welke ambities hebben de kinderen? Wat vinden ze leuk om te doen? Welke beroepsmogelijkheden zijn er en moet hoe moet je je daar op voorbereiden?
Samen met de studentcoördinatoren van het Tugelateam gaan studenten Cultureel Maatschappelijke Vorming het project verder opzetten en uitvoeren.

Klik hier voor een interview met AmbitieBoost-maatjes studente Laura (20) en scholiere Sabrin (12) in ‘Transvaal steeds beter’!