Diverse groepen in de samenleving ervaren allerlei discriminerende belemmeringen om zichzelf te kunnen zijn in de openbare ruimte. Vanwege hun huidskleur, religie, seksuele voorkeur, genderidentiteit of vanwege een beperking. Hierdoor voelen ze zich soms niet op hun gemak op straat, in winkels, in het uitgaansleven en in de sport. Groepen die elkaar onvoldoende kennen zijn soms bang voor elkaar, spreken elkaar onvoldoende aan, helpen elkaar niet bij calamiteiten, kijken weg als ze wangedrag of discriminatie zien of handelen bewust of onbewust op basis van (voor)oordelen. Hierdoor komen onderlinge verhoudingen tussen Utrechters onder druk te staan. Op strafbare feiten staan sancties en hier wordt tegen opgetreden. Maar voorkomen zou natuurlijk nog beter zijn. 

Voor veel Utrechtse kinderen en jongeren van diverse herkomst is het lastig om positieve rolmodellen te vinden. Er is vooral veel aandacht voor negatieve voorbeelden. Dit leidt enerzijds tot meer discriminatie door de samenleving, anderzijds tot bemoeilijking van het vinden van een sterke eigen identiteit en plek in onze samenleving voor deze jongeren. Hierdoor kunnen zij zich buitengesloten voelen. Daarom wil de gemeente Utrecht inzetten op onder meer publicaties en bijeenkomsten op scholen en in buurthuizen, om meer aandacht genereren voor positieve rolmodellen. Een rolmodel wordt daarbij gezien als iemand die iemand die zijn/haar plek in de samenleving heeft gevonden.

Studenten van de minor Creative Storytelling van de Hogeschool Utrecht leggen contact met jongeren (12-20 jaar) en met rolmodellen en brengen verbinding tot stand te brengen. Ze gaan daadwerkelijk aan de slag met het visualiseren van doelgroepen in persona: welke rolmodellen horen nu tot die doelgroep, waar moet dat rolmodel aan voldoen? Via welke kanalen kun je hen het beste bereiken? Vervolgens start de tweede fase van het project waarin studenten op zoek naar rolmodellen, met ideeën voor prototypes aan de slag gaan en checken bij de doelgroep (de jongeren) of het prototype klopt.