In deze leeftijdscategorie moeten de meeste kinderen nog ontdekken waar hun kwaliteiten liggen en wat ze leuk vinden, terwijl hun schoolprestaties steeds belangrijker worden. Ze naderen de citotoets en daarna is er sprake van een overgang van de basisschool naar de middelbare school. Het idee is om deze kinderen daarbij te ondersteunen door middel van huiswerkbegeleiding en creatieve oefeningen op het gebied van taal, maar ook kennis te laten maken met andere vakken en eventuele interessegebieden.  Daarnaast is het de bedoeling de kinderen betrokken te houden bij het project als ze op de middelbare school zitten. 

Tevens wordt er ingezet op de betrokkenheid van de buurt bij het project, zodat wanneer de studenten na anderhalf jaar zich terugtrekken uit de projecten, ouders en andere buurtgenoten de taal- en talentenontwikkeling kunnen voortzetten met de kinderen.