In Amsterdam voelen 65.000 mensen zich erg eenzaam. Daarom is sinds 2016 de Aanpak Eenzaamheid Amsterdam van start gegaan. Ondanks de vele interventies en experimenten is er nog veel winst te behalen. Zoals op het gebied van eenzaamheid onder jongeren. Er is minder bekend over eenzaamheid onder jongeren als het gaat om kenmerken en effectieve maatregelen of effecten op de gezondheid.

Het doel van de opdracht is dan ook om meer inzicht te krijgen in de beleving, ervaringen en oorzaken van de doelgroep jongeren in relatie tot eenzaamheid in Zuidoost. De leeftijd van de doelgroep ligt tussen de 16 tot grofweg 32 jaar oud.

Aan het einde van het onderzoek is er een dieper inzicht verkregen in de ervaringen van de jongeren. Op basis hiervan zijn er concrete aanbevelingen gedaan om effectieve interventies toe te passen om eenzaamheid tegen te gaan.