De studenten van Springlevend Nieuw Hoograven verzorgen dit semester  huiswerkbegeleiding voor kinderen uit de buurt. De kinderen zitten in groep 6 en 7  en zijn in groepjes verdeeld naar leeftijd. Iedere week worden de kinderen begeleid bij hun huiswerk van taal, begrijpend lezen en rekenen. Daarnaast brengen de studenten inspiratie bij het huiswerk maken door de kinderen spelenderwijs te laten leren. Gedurende het project houden de studenten nauw contact met het Steunpunt Brede Scholen in Hoograven. 

Dit project is in samenwerking met Portaal en de gemeente Utrecht van start gegaan.