Uit onderzoek onder Amsterdamse werkloze jongeren (18 t/m 26 jaar) blijkt dat hoe hoger het opleidingsniveau is, hoe groter het aandeel van die groep bestaat uit jongeren met een niet-Westerse herkomst. Er is veel bekend over de arbeidsmarktparticipatie van kwetsbare jongeren en welke drempels en belemmeringen daar een belangrijke rol in spelen (bijv. discriminatie, netwerk, studiekeuze). Daarin is de rol van zowel de jongere zelf als van werkgevers belangrijk.

Toch zijn er ook veel hoog opgeleide jongeren met een niet-Westerse herkomst die het wel lukt om na de studie een baan op niveau te bemachtigen. De gemeente Amsterdam wil weten hoe dat komt. Studenten Bestuur en Organiatie gaan in het kader van hun vak Praktijkproblemen daarom onderzoeken wat de succesfactoren op de arbeidsmarkt zijn van hoog opgeleide jongeren met een niet-Westerse herkomst en van de organisaties die hen in dienst nemen. Het onderzoek moet ingaan op wie deze individuen zijn, wat hun uitgangspositie was, hoe zij functioneren binnen de organisaties en wat de rol van de organisaties daarin is. Wat kunnen andere jongeren en werkgevers hiervan leren?