Aanleiding
In Almere bleek in het schooljaar 2012-2013 dat circa 150 jongeren van het ROC Flevoland geen stageplaats konden vinden. In de wijk Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten en een aantal omliggende focuswijken signaleert men eveneens jeugdproblematiek. Zo hebben deze wijken een hoog percentage voortijdig schoolverlaters. De inschatting van betrokken professionals is dat een deel van de jongeren uit deze wijken ook moeite heeft met het vinden van geschikte stageplekken. Wanneer zij onvoldoende relevante werkervaring op kunnen bouwen, dan heeft dit negatieve gevolgen voor het toekomstperspectief van deze jongeren.
 
Academie van de Stad heeft in Amsterdam Noord in het studiejaar 2014-2015 het project StudentJobcoach opgezet. Studenten coachen jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting werk, onder andere door MKB’s te ondersteunen bij het aanbieden en begeleiden van leerwerkplekken in hun bedrijf. Uit onderzoek is gebleken dat veel ondernemers jongeren graag een kans willen geven, mits zij worden ontlast in de begeleiding en aansturing van de jongere. Vanuit dit gegeven is het project StudentJobcoach opgezet en succesvol uitgevoerd. Het project is afgelopen studiejaar hervat en uitgebreid naar Amsterdam Oost en wordt dit studiejaar (2016-2017) voortgezet.
 
Het stageservicepunt van de gemeente Almere en het ROC van Flevoland herkent bij Almeerse ondernemers (MKB’s) dezelfde twijfels. Vragen waarmee men zit, zijn bijvoorbeeld: hoeveel tijd gaat de begeleiding van de jongere mij kosten? Waar vind ik jongeren die goed passen bij mijn bedrijf? Het zijn veelal geen principiële bezwaren die bedrijven hebben rondom het aannemen van jongeren, maar met name praktische, organisatorische en soms financiële belemmeringen. Deze signalen worden bevestigd door vooronderzoek (lees hier meer)

Inhoud
Het doel van het pilotproject StudentStagecoach Almere is om het perspectief van jongeren uit Almere te vergroten op het gebied van werk en loopbaan. Het project richt zich op het plaatsen en begeleiden van jongeren gedurende een stagetraject en het creëren van stageplekken bij het MKB. Dit wordt gedaan door het bieden van gerichte ondersteuning en begeleiding in de werkrelatie tussen de jongere en een ondernemer gedurende (een deel van) de stageperiode. Een team van derdejaars en tweedejaars HBO-studenten vormen de StudentStagecoaches. De tweedejaars studenten gaan de jongeren één-op-één coachen. De derdejaars studenten hebben naast het coachen van één of meerdere jongeren een coördinerende rol: zij onderhouden de contacten met de ondernemers, doen de intakegesprekken met de jongeren en begeleiden de tweedejaars studenten, onder leiding van een projectcoördinator van Academie van de Stad. 

Doelen

 • Arbeidsfit maken van jongeren, die moeite hebben met het vinden van een relevante stageplaats;
 • Het maken van de juiste match en jongeren maatgericht begeleiden naar een passende stage;
 • Eén op één begeleiding van een peercoach in de gewenning aan het arbeidsproces en de inpassing binnen het bedrijf om de stage met een positief resultaat af te ronden;
 • Inzichtelijk maken van de succesfactoren van Peer-to-Peer coaching;
 • Creëren van stageplekken bij het MKB in Almere-Buiten;
 • Zichtbaar maken en zo creëren van een positieve stimulans voor andere MKB bedrijven in Almere om tevens stageplekken ter beschikking te stellen;
 • De kwaliteit van stages te verhogen door het bieden van goede en gerichte begeleiding aan zowel de ondernemer als de jongere;
 • Ontlasten van de ondernemer in de selectie en  het begeleidingsproces van de stagiair en onvoorziene problemen.

Meerwaarde

 • Dit project biedt de participerende ondernemer een grote meerwaarde doordat deze wordt ontlast in de selectie en het inwerk- en begeleidingsproces van de jongeren. Zij krijgen inzicht in de leefwereld van de jongere en ontvangen directe steun in geval van onvoorziene problemen gedurende het traject. Ook worden zij actief meegenomen in het netwerk van MKB's die de stageplekken aanbieden;
 • Dit project biedt de jongere een grote meerwaarde doordat het vinden van een relevante stageplek essentieel is voor hun studie en loopbaan. Zij worden getraind in het verkrijgen van zo’n plek, wat ook later het solliciteren op een baan positief beïnvloedt. Tijdens het traject krijgen zij één-op-één begeleiding in de gewenning aan het arbeidsproces en de inpassing binnen het bedrijf. Zij ontvangen training en begeleiding op maat die hen stimuleert om het traject met een positief resultaat af te ronden;
 • Dit project biedt de HBO-studenten een grote meerwaarde doordat zij gerichte training krijgen, werk – en praktijkervaring opdoen, een netwerk opbouwen en hun burgerschapsvaardigheden ontwikkelen.