In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Amsterdam, hebben eerstejaarsstudenten Pedagogiek een leeronderzoek gedaan door jongeren bij jongeren van 18 tot 23 jaar. Met dit leeronderzoek met een zogenaamd ‘peer-to-peer’-karakter is door studenten gezocht naar een antwoord op de volgende vraag: Welke talenten ontwikkelen jongeren tussen de 18 en 23 jaar, welke rol speelt hun onderwijsinstelling en de buurt hierbij en in hoeverre participeren jongeren in het aanbod van brede talentontwikkeling in Amsterdam? Door middel van diepte-interviews hebben de studenten geprobeerd een antwoord te vinden op die vragen.

De onderzoeksresultaten van de pedagogiekstudenten van de Academie van de Stad zijn vervolgens geanalyseerd en gerapporteerd door het Lectoraat School en Omgeving in de grote Stad van de Hogeschool van Amsterdam. Via deze link kunt u het rapport ‘Nou gewoon, roken, chickies kijken bij mijn vrienden zijn; een onderzoek door jongeren bij jongeren van 18 tot 23 jaar in Amsterdam over participatie en brede talentontwikkeling’ lezen.