Afgelopen zomer kregen de studenten die wonen en werken in De Wierden een vraag van een aantal meisjes in de wijk. Het leek hen leuk om een meidenteam op te richten die zich inzetten voor de wijk. Bijvoorbeeld door bewoners te helpen met klusjes of leuke activiteiten te organiseren voor de wijk, zoals een buurtbioscoop. Net als het kindergreenteam gaan zij dus de wijk in om de wijk netter, leuker en gezelliger te maken. Omdat de jongens natuurlijk niet achter kunnen blijven komt er ook een jongensteam! Buurtbikkels is de werknaam: de namen van de teams worden door de kinderen zelf bedacht. 

Het doel van dit project is om de kinderen bewust te maken van hun leefomgeving en de verstandhouding met andere bewoners. Door kinderen een grote, maar speelse verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving, zetten zij in de praktijk hun beste beentje voor en worden zij aanspreekbaar op hun gedrag. Andersom zorgt deze aanpak voor minder overlast voor de buurt en staan bewoners positiever tegenover deze kinderen.