De verhoudingen tussen volwassenen en jongeren uit verschillende culturen en religies is een belangrijk en actueel thema in Amsterdam. Uit de praktijk blijkt, helaas, dat er niet altijd wederzijds begrip en harmonie is. Dit door een wederzijdse onbekendheid en spanning die mede gestimuleerd is door vooroordelen en externe factoren. Project Dialoogdag gaat het dialoog aan om de sociale binding en respect te bevorderen.

Het project gaat daarom aan de slag met de ontwikkeling van creatieve en effectieve dialogen. Gesprekken waarin jongeren allerlei maatschappelijke thema’s bespreken. De deelnemende jongeren hebben een islamitische, joodse of reformatorische achtergrond.

Het doel van Dialoogdag is om onderlinge nieuwsgierigheid te stimuleren. Zowel naar elkaars religieuze als culturele leefwereld. Ook wil het project wederzijds begrip en acceptatie bevorderen. Hiervoor zullende de studenten zich richten op het ontwikkelen van een (les)methodiek waarmee een dialoog gestimuleerd wordt. Op die dag komen tientallen leerlingen samen om onder leiding van de studenten workshops te doen en gesprekken te hebben om zo van elkaar te leren